O rvwar

Bon alor j kit NM (avèk se kont bi1 sur).

MÈ !!! MÈ !!! J n kit pa nm, j'utilisrè mon vrè kont. :yes:

Enfin mon vrai nouveau compte (pas mon vrai ancien compte qui date de 2008 :yes: ).